OPERATIONS

Maintenance/Engineering
Đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động ổn định bằng cách bảo trì, sửa chữa, chẩn đoán và cải tiến để đạt hiệu suất cao nhất.
Production
Đảm bảo đạt được các mục tiêu sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh và an toàn thực phẩm của Suntory PepsiCo
QC/QA
Đảm bảo mọi sản phẩm của công ty đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm để bán thông qua việc kiểm tra tất cả các yếu tố trong suốt quá trình sản xuất từ nguyên vật liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng.
EHS
Đảm bảo Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) tại nhà máy tuân thủ các yêu cầu pháp lý và tiêu chuẩn của công ty
Xây dựng môi trường làm việc không có tai nạn lao động.
Productivity And Capability
Dẫn dắt năng suất và năng lực của nhà máy thông qua việc hỗ trợ các hoạt động thực hiện, ổn định và duy trì công cụ thực hành tốt nhất tại nhà máy, hoạt động sản xuất toàn diện, chất lượng, hiệu quả cao, tối ưu hóa chi phí, thực hiện duy trì (cả an toàn và môi trường).