MARKETING

Brand Marketing
Lập chiến lược, lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch Marketing để xây dựng các thương hiệu, trên cơ sở đó hoàn thành mục tiêu kinh doanh.
Consumer Insight
Nghiên cứu thị trường và hành vi người tiêu dùng, phát hiện ra những nhu cầu tiềm ẩn, những xu hướng mới và theo dõi những chỉ số kinh doanh
Media
Lập chiến lược kênh truyền thông cho toàn bộ các nhãn hàng, tối ưu hóa ngân sách truyền thông.