FINANCE

Planning
Đóng vai trò đối tác Tài chính và cung cấp hỗ trợ trong các quyết định kinh doanh cũng như phân tích tài chính hoạt động kinh doanh.
Control
Đảm bảo hoàn thành chính xác các hoạt động kế toán tài chính và tuân thủ đúng trong tất cả các quy trình, hoạt động giữa các bộ phận khác nhau.
Legal
Đi đầu trong chương trình về Pháp lý để trực tiếp thực thi & quản lý các quy trình đăng ký pháp lý suôn sẻ.
IT
Hoàn toàn chịu trách nhiệm và giám sát tất cả các vấn đề liên quan đến Công nghệ thông tin trong việc hợp tác với tất cả các bộ phận khác trong công ty.