Hồ sơ tự công bố

HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM TEA PLUS

TRÀ OLONG VỊ CHANH TEA + PLUS

Hồ Sơ Tự Công Bố:

23_2020 Tra Oolong vị Chanh Tea+ Plus.pdf (023/SPVB/2020)TRÀ OLONG KHÔNG ĐƯỜNG TEA +

Hồ Sơ Tự Công Bố:

9-19 hs tu cong bo oolong tea no sugar.pdf (009/SPVB/2019)

027-2021 Hồ sơ tự công bố Trà ô long không đường Tea+ (Plus).pdf (027/SPVB/2021)


TRÀ OLONG TEA +

Hồ Sơ Tự Công Bố:

024-2018 Trà ô long Tea+ (Plus).pdf (024/SPVB/2018)

003-2022 Hồ sơ tự công bố Trà Ô long Tea+ (plus) revamp NHF.pdf (003/SPVB/2022)

012-2023 Bản tự công bố Trà Ô long Tea+ (Plus) SR.pdf (012/SPVB/2023)TRÀ MATCHA TEA +

Hồ Sơ Tự Công Bố:

030-2018 Trà xanh matcha Tea+ (Plus).pdf (030/SPVB/2018)