Hồ sơ tự công bố

HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 7 UP

  

NƯỚC GIẢI KHÁT CÓ GAZ 7UPHồ Sơ Tự Công Bố: 


004-2018 Nước giải khát có gaz 7up.pdf (004/SPVB/2018) 
NƯỚC UỐNG CÓ GAZ 7UP
Hồ Sơ Tự Công Bố: 


18-2019 Hồ sơ tự công bố Nước uống có gaz 7UP.pdf (018/SPVB/2019)

 

006-2021 Hồ sơ tự công bố nước uống có gaz 7up.pdf (006/SPVB/2021)NƯỚC UỐNG CÓ GAZ 7UP ÍT CALO BỔ SUNG CHẤT XƠ


Hồ Sơ Tự Công Bố: 

026-2021 Hồ sơ tự công bố Nước uống có gaz 7UP ít calo bổ sung chất xơ.pdf (026/SPVB/2021)


NƯỚC UỐNG CÓ GAZ 7UP SODA CHANH

009-2023 Bản tự công bố Nước uống có gaz 7UP Soda chanh.pdf (009/SPVB/2023)